TYTUŁ PROJEKTU

„Głęboka modernizacja energetyczna obiektu owczarni należącego do kompleksu pałacowego w Miłkowie – etap I"

OPIS PROJEKTU

Proszę pozostawić aktualne zapisy..

WARTOŚĆ PROJEKTU

2 497 810,81 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

833 165,92 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE

Proszę pozostawić aktualne zapisy

- następnie taki sam układ musimy zastosować dla drugiego projektu. W związku z powyższym proszę na końcu pierwszego projektu, za ZAPYTANIEM OFERTOWYM postawić oddzielającą kreską, a następnie zamieścić takie same logotypy, jak dla pierwszego projektu i w dalszej kolejności następującą treść:

TYTUŁ PROJEKTU

„Żywe muzeum browarnictwa wraz z innowacyjną linią do produkcji piwa - etap II"

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest stworzenie browaru wraz z innowacyjną linią produkcyjną do warzenia piwa oraz muzeum browarnictwa. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Podgórzyn w obiekcie dawnej owczarni, stanowiącej część przypałacowego kompleksu w Miłkowie. Głównym celem inwestycji jest stworzenie browaru, który dodatkowo umożliwi realizację funkcji edukacyjnej, dzięki powołaniu instytucji muzeum browarnictwa. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez termomodernizację dawnej owczarni (etap I projektu) oraz stworzenie linii produkcyjnej dedykowanej dla Wnioskodawcy, której integralną częścią będzie warzelnia. Finalnymi efektami realizacji projektu będą:

• innowacja procesowa, polegająca na usprawnieniu procesu fermentacji za pomocą gruszki napowietrzającej, która poprzez wypełnienie azotem w stanie lotnym, pozwala na eliminację szkodliwych substancji, jak też stworzenie na powierzchni piwa wysokiej jakości piany o kremowej konsystencji;

• innowacja procesowa polegająca na zastosowaniu innowacyjnej wytwornicy pary, która zwiększy komunikację sieciową podzespołów w celu podniesienia efektywności i niezawodności systemu gotowania piwa;

• innowacja produktowa w postaci piwa o zwiększonej zawartości dwutlenku węgla oraz azotu, które poprawiają zarówno smak, jak i wizualną jakość trunku - naturalny charakter produktu, powstały w wyniku pominięcia procesu filtracji, nadaje piwu unikalne walory smakowe oraz zapobiega utracie składników odżywczych;

• innowacyjność produktowa w postaci żywego muzeum browarnictwa wraz z innowacyjną linią do produkcji piwa.

Ponadto w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie wiele nowych miejsc pracy. Poprzez dywersyfikację działalności firmy nastąpi jej dalszy rozwój. Zostanie poszerzone portfolio produktowo-usługowe. Stworzone zostaną udogodnienia dla osób niepełnosprawnych dzięki przystosowaniu części sanitarnej do ich potrzeb.

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 358 200,52 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

386 479,82 PLN
 

do pobrania tutaj

do pobrania tutaj

do pobrania tutaj

do pobrania tutaj

do pobrania tutaj

do pobrania tutaj

Ogłoszenie o wyniku postępowania do pobrania tutaj